BHS


BHS - миксери


1888 година е бил произведен и подадена за патент първият BHS двувалов миксер. От тогава, BHS е изработила няколко хиляди двувалови миксери и сега е водеща компания в световен мащаб относно броя на машини, които са инсталирани в строителната промишленост.

Нашите потребители се възползват от богатият ни опит. Ние предлагаме действително и надеждни решения въз основа на съвременни технологии.

BHS има различни модели за покриване на всички специфични нужди. Широк избор от аксесоари и избор дават възможност да изберете миксер по ваши изисквания