Bikotronic


Визуализация на Бетонови възли


Визуализацията и управлението на системата е реализирана чрез графично изобразяване на отделните процеси ,като :работен процес ,състояния на системата ,точно време и дата на смущенията възникнали по време на работа.

• Лесно обслужване на системата
• Изписване на повредите
• Индивидуална настройка на времената за отделните процеси
• Модул за дистанционно обслужване на системата
• Всеки един двигател ,вентил и краен изключвател може да бъде наблюдаван и управляван