Bikotronic


Измерване на консистенция


Консистенциометър BTK-WIN
Консистенциометъра може да се добави като графика на екрана за визуално наблюдение на консистенцията на бетона.

• В него са включени 6 зони F1,F2,F3,F4,F5,F6
• За всяка рецепта може да се програмира (зададе) стойност на консистенцията
• На екрана се виждат количеството(м3) или %
• Диапазона на от F1-F6
• И сигнал за пълен миксер (предотвратяване на повторно пълнене)