Polarmatic


TURBOMATIC Thermal Energy Unit - Standard


При Турбоматик СТАНДАРТ топлинната енергия е способна да реши в един завод (фабрика) отоплителните нужди, включително и за отопление на инертни материали и производство на топла / гореща вода за производствени процеси, отопление и полезни цели.

turbostd.jpg