Polarmatic


TURBOMATIC Hot Gas Generator


Турбоматик ПАРОГЕНЕРАТОР е предназначено само за топене, предварително отопление и отопление на инертни материали в бетонови възли. Горещата пара е също така подходяща за отопление на друг вид на инертни материали, пясък, съоръжения и др., както и за приложения асфалтовата индустрия.

Турбоматик ПАРОГЕНЕРАТОР е в състояние да работи непрекъснато 24 часа 7 дни в седмицата, дори и при най-тежките (Ambient) условия.

turbohgg_gas.jpg