Polarmatic


Конструкция


В TURBOMATIC топлинни единици енергия и топла пара се предлага в две конструкции на оформление:
• контейнер-версия - вградена в топлинно изолиран контейнер; за използване на открито.
• рак-версия - изграден върху стоманена рамка; за вътрешен монтаж.


Цветът на контейнера е винаги, подбран в съответствие с спецификациията на клиента.


containers.jpg