Polarmatic


TURBOMATIC Thermal Energy Unit - MAX


Турбоматик МАКС е предназначен за тежка работа - 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, непрекъсната употреба. Патентованата TURBOMATIC единица топлинна енергия - МАКС е в състояние на 24 / 7 непрекъснато отопление на инертни материали и / или производство на топла вода и удовлетворява и най-взискателните нужди за отопление при най-тежки атмосферни условия.


turbomax.jpg